ปั๊มน้ำแบบจุ่ม(Submersible pump) SHOWFOU


 • SHOWFOU-KS-Series.png
  SHOWFFOU KS Series " Showfou " ปั๊มน้ำแบบจุ่ม สำหรับงานระบายน้ำ (Submersible Drainage Pump)KS SERIES ปั๊มน้ำ สำหรับงานระบายน้ำในการเกษตรกรรมต่างๆ งานอุตสาหกรรม และงานระบายน้ำในที่พ...

 • Showfou_SSA.png
  SHOWFOUSS(A) SERIES " Showfou " ปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม สำหรับน้ำเสีย (Submersible Sewage Pump)SS , SSA SERIESปั๊มน้ำ สำหรับน้ำเสียน้ำที่มีกากผสมในงานอุตสาหกรรมต่างๆ การเกษตรกรรม. การก่อ...

 • Showfou_SSQ.png
  SHOWFOU :SQ Srires " Showfou " ปั๊มน้ำแบบจุ่ม สแตนเลส (Submersible Stainless Sump Pump)SQ SERIESปั๊ม น้ำ สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เคมี. ยา. งานถ่ายภาพ. อาหาร. ประมง, เครื่องดื...

 • Showfou-Stainless-Steel-Submersible-Pump-SSQ.png
  SHOWFOU :SSQ Srires " Showfou " ปั๊มน้ำแบบจุ่ม สแตนเลส ชนิดใบพัดเปิด สำหรับน้ำเสีย(Submersible Stainless Sewage Pump)SSQ SERIES ปั๊มน้ำ สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานการกัด...


Visitors: 39,153