มอเตอร์ (MOTOR) BROOK CROMPTON


  • crompton-T.jpg
    Brook Crompton รุ่น Tมอเตอร์ไฟฟ้าชั้นนำสำหรับตลาดอุตสาหกรรมระดับโลกมอเตอร์ Brook Cromptonถูกนำมาใช้ในเกือบทุกกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมถึงการบำบัดน้ำบริการอาคารเคมี / ปิโตรเคมีกระบวนการท...


 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 39,099