TSURUMI


  • tsurumi-MC-2.jpg
    ลูกลอยซูรูมิ รุ่น MC-2ใช้งานระบบสูบน้ำเสียอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม สำหรับการตรวจจับระดับน้ำแจ้งเตือน เช่นน้ำสูงระดับหรือระดับน้ำต่ำกว่า เพื่อสั่งงานที่ปั๊มน้ำ สินค้าคุณภาพดีมีความ...

  • MF_3.jpg
    ลูกลอยซูรูมิ รุ่น MF-2ใช้งานระบบสูบน้ำเสียอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม สำหรับการตรวจจับระดับน้ำแจ้งเตือน เช่นน้ำสูงระดับหรือระดับน้ำต่ำกว่า เพื่อสั่งงานที่ปั๊มน้ำ สินค้าคุณภาพดีมีความ...


 

 

Visitors: 39,188