ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น (CONDENSATE REMOVAL PUMP) VCMA/VCC/VCL/VCMX Series LITTLE GIANT


 • 4-MD-SC.jpg
  ปั๊มเคมี Little Giant รุ่น 4-MD-SCเหมาะกับการใช้ขนถ่ายของเหลวทีเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,ด่าง,ตัวทำละลาย,น้ำเกลือ,สารละลายการชุบ,สารละลายที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร...

 • 2-MD-HC.jpg
  ปั๊มเคมี LITTLE GIANT รุ่น 2-MD-HCถูกออกแบบมาเพื่อจัดการของเหลวเช่นกรดอ่อน,ด่างอ่อนและน้ำเค็ม การออกแบบจะแยกกลไกปั๊มออกจากมอเตอร์ด้วยผนังทึบและช่วยกำจัดการสูญเสียแรงเสียดทานการสึกห...

 • 3-MD-SC.jpg
  Little Giant รุ่น MD-SCมีซีลป้องกันการรั่วของสารเคมี การออกแบบมาสำหรับใช้งานที่ไม่ใช่แบบจุ่มตัวปั๊มเป็นรูปก้นหอยตัวเรือนเหล็กและใบพัดเป็นโพลีโพรพีลีนเสริมใยแก้วเพื่อความทนทานต่อสาร...

 • TE-5-MD-HC.jpg
  ปั๊มเคมี Little Giant รุ่น 5-MD-HCเหมาะกับการใช้ขนถ่ายของเหลวทีเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,ด่าง,ตัวทำละลาย,น้ำเกลือ,สารละลายการชุบ,สารละลายที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร...

 • TE-55-MD-CK.jpg
  ปั๊มเคมี Little Giant รุ่น5.5-MD-CKเหมาะกับการใช้ขนถ่ายของเหลวทีเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,ด่าง,ตัวทำละลาย,น้ำเกลือ,สารละลายการชุบ,สารละลายที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดก...

 • TE-6-MD-CK.jpg
  ปั๊มเคมี Little Giant รุ่นTE-6-MD-CKเหมาะกับการใช้ขนถ่ายของเหลวทีเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,ด่าง,ตัวทำละลาย,น้ำเกลือ,สารละลายการชุบ,สารละลายที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัด...

 • TE-7-MD-HC.jpg
  ปั๊มเคมี Little Giant รุ่น TE-7-MD-HKเหมาะกับการใช้ขนถ่ายของเหลวทีเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,ด่าง,ตัวทำละลาย,น้ำเกลือ,สารละลายการชุบ,สารละลายที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสารเคมีที่มีฤทธิ์กั...

 • little-giant-VCC.jpg
  ปั๊มน้ำคอนเดนเสท Little giant VCC Seriesออกแบบมาเพื่อการรวบรวมและกำจัดคอนเดนเสทโดยอัตโนมัติจากเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ลดความชื้น ที่ติดตั้งในการจัดการอากาศและก...

 • VCMX.jpg

 • little-giant-VCL.jpg
  ปั๊มน้ำคอนเดนเสท Little giant VCL Seriesออกแบบมาเพื่อการรวบรวมและกำจัดคอนเดนเสทโดยอัตโนมัติจากเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ลดความชื้น ที่ติดตั้งในการจัดการอากาศและก...

 • little-giant-VCMA.jpg
  ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น Little giant VCMA Seriesสำหรับการกำจัดน้ำออกจากระบบปรับอากาศ ระบบเตาอบด้วยแก๊สเชื้อเพลิง ระบบหม้อต้มไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
Visitors: 39,099