ปั๊มสูบน้ำบาดาล BERKELEY รุ่น 5L

ปั๊มสูบน้ำบาดาล BERKELEY รุ่น 5L ปั๊มสูบน้ำบาดาล MASTER ประกอบกับมอเตอร์ FRANKLIN เสื้อท่อสั่งขนาด 1-1/4 นิ้ว ทำด้วย THERMOPLASTIC และเสื้อท่อส่งขนาด 2 นิ้ว ทำด้วย STAINLESS STEEL พร้อมอุปกรณ์คอนโทรล 220 โวล์ท แม็คเนตริค 380 โวล์ท สายไฟ 50 เมตร และฝาครอบท่อ

SPECIFICATIONS DATA

Model

ขนาดนิ้ว
(นิ้ว)

แรงม้า
(HP)

ส่งสูง
(m)

ปริมาณน้ำ
(L/min)

220V

380V

5L20P4EJ-8

1-1/4″

1.0

60-50-40

20-50-60

5L20P4FJ-12

1-1/4″

1.5

80-60-50

20-60-80

5LK20P4GJ-16

5L20P4GJ-16-T

1-1/4″

2.0

100-70-50

50-70-90

5L15P4HH-28

5L15P4HH-28-T

1-1/4″

3.0

200-150-50

10-40-65

20P4G09-16

20P4G09-46-T

2″

2.0

80-50-40

50-70-90

5L20P4EH-8

2″

1.0

50-40-30

20-50-60

5L20P4FH-12

2″

1.5

70-50-30

20-60-80

5L20P4GH-16

5L20P4GH-16-T

2″

2.0

80-50-40

50-70-90

5L30P4GH-11

5L30P4GH-11-T

2″

2.0

70-50-30

30-90-120

20P4G09T-16

20P4G09T-16-T

2″

2.0

80-50-40

50-70-90

5L50P4GH-8

5L50P4GH-8-T

2″

2.0

50-30-20

40-120-200

5L30P4HH-17

5L30P4HH-17-T

2″

3.0

100-80-50

50-80-110

5L50P4HH-12

5L50P4HH-12-T

2″

5.0

110-85-60

80-140-220

5L50P4JH-20-T

2″

7.5

135-100-80

80-160-190

5L50P4KH-30-T

2″

7.5

160-125-90

80-160-220

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่  

CALL CENTER :  086 -314-9277

mail : pump@yonghong.co.th

LINE@ : @waterpump

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 39,107