ปั๊มสูบบาดาล Super HURRICANE HUR Series

SPECIFICATIONS DATA

รุ่น
Model

ใบพัด
STAGE

ทางออก
OUT

แรงม้า
HP

ขนาด
สายไฟ
(ปั๊ม 2 สาย)

ขนาด
สายไฟ
(ปั๊ม 3 สาย)

HUR-0526

26

1¼”

1.0

3×1

 

HUR-2014

14

1¼”

1.0

3×1

 

HUR-2311

11

1¼”

1.0

3×1

 

HUR-2809

9

1¼”

1.0

3×1

 

HUR-3508

8

1½”

1.0

3×1

 

HUR-4507

7

2″

1.0

3×1

 

HUR-2020

20

1¼”

1.5

3×1.5

3×1

HUR-2316

16

1¼”

1.5

3×1.5

3×1

HRU-2814

14

1¼”

1.5

3×1.5

3×1

HUR-3512

12

1½”

1.5

3×1.5

3×1

HUR-4510

10

2″

1.5

3×1.5

3×1

HUR-5006

6

2″

1.5

3×1.5

3×1

HUR-6507

7

2″

1.5

3×1.5

3×1

HUR-2321

21

1¼”

2.0

3×2.5

3×1.5

HUR-2518

18

1¼”

2.0

3×2.5

3×1.5

HUR-3516

16

1½”

2.0

3×2.5

3×1.5

HUR-4514

14

2″

2.0

3×2.5

3×1.5

HUR-5008

18

2″

2.0

3×2.5

3×1.5

HUR-6510

10

2″

2.0

3×2.5

3×1.5

HUR-7007

7

2″

2.0

3×2.5

3×1.5

HUR-9006

6

2″

2.0

3×2.5

3×1.5

HRU-3524

24

1½”

3.0

3×4

3×2.5

HUR-4520

20

2″

3.0

3×4

3×2.5

HUR-5013

13

2″

3.0

3×4

3×2.5

HUR-6514

14

2″

3.0

3×4

3×2.5

HUR-7010

10

2″

3.0

3×4

3×2.5

HUR-9008

8

2″

3.0

3×4

3×2.5

HUR-2844

44

1½”

5.0

3×6

3×4

HRU-4534

34

2″

5.0

3×6

3×4

HRU-5021

21

2″

5.0

3×6

3×4

HRU-6522

22

2″

5.0

3×6

3×4

HUR-7017

17

2″

5.0

3×6

3×4

HUR-9013

13

2″

5.0

3×6

3×4

Visitors: 39,107