เครื่องเป่าอากาศ Tsurumi RSS Series

เครื่องเป่าอากาศ Tsurumi RSS Series

Performance Data

Model (Discharge bore mm) Speed(min-1) Suction air volume at 20℃ (Qs, m3/min) and required power (La, kW)
9.8kPa 19.6kPa 29.4kPa 39.2kPa 49.0kPa
{0.1kgf/cm2} {0.2kgf/cm2} {0.3kgf/cm2} {0.4kgf/cm2} {0.5kgf/cm2}
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
RSS-20 (20) 1750 0.16 0.20 0.14 0.24 0.12 0.28 0.10 0.32
2000 0.20 0.23 0.18 0.27 0.16 0.31 0.14 0.35
2250 0.24 0.26 0.22 0.31 0.20 0.35 0.18 0.40 0.16 0.46
2500 0.27 0.29 0.25 0.34 0.23 0.39 0.21 0.44 0.19 0.50
Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW
RSS-25 (25) 1750 0.21 0.23 0.18 0.27 0.15 0.32
2000 0.27 0.26 0.24 0.31 0.21 0.37 0.18 0.43
2250 0.31 0.30 0.28 0.35 0.25 0.42 0.22 0.49
2500 0.36 0.33 0.33 0.39 0.30 0.46 0.27 0.54 0.23 0.62
Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW
RSS-32 (32) 1750 0.36 0.27 0.32 0.34 0.28 0.42 0.24 0.50
2000 0.44 0.31 0.40 0.39 0.36 0.48 0.32 0.57
2250 0.52 0.35 0.48 0.44 0.44 0.54 0.40 0.64
2500 0.60 0.39 0.56 0.49 0.52 0.60 0.48 0.71 0.42 0.86
Corresponding motor output 0.4kW 0.75kW 1.5kW

Dimensions Data

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่  

CALL CENTER :  086 -314-9277

mail : pump@yonghong.co.th

LINE@ : @waterpump

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 39,035