KISTLER


  • kistler-spect_KL_FV1010.jpg
    ฟุตวาล์ว KISTLER FV-1010ฟุตวาล์ว เป็นตัวกักเก็บน้ำ ไม่ไหลย้อนกลับ จากปั๊มน้ำลงบ่อ หรือลงถังเก็บน้ำจนหมด เพื่อให้การใช้งานปั๊มในครั้งต่อไป

  • kistler-BFV-200.jpg
    วาล์ว KISTLER BFV Seriesเป็นวาล์วใช้ทำหน้าที่ เปิด/ปิด 0-90 องศา บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly valve) เป็นที่นิยมในระบบอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ, ในระบบท่อหล...


Visitors: 39,115