เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม TSURUMI BER Series

เครื่องเติมอากาศ TSURUMI BER Series ซูรูมิปั๊ม BER Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือเรียกว่า Ejector (อ่านว่า อีเจกเตอร์) สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  Tsurumi Pump  BER Series มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.75-5.5 กิโลวัตต์

เครื่องเติมอากาศ TSURUMI BER Series

tsurumi BER Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรง สามารถให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียพร้อมกับการกวนผสมอย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนว ดิ่งในบ่อเติมอากาศ ใช้ได้ทั้งถังกลมและสี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักรเสียงไม่รบกวนสามารถเพิ่ม ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณอากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ

Tsurumi BER Series สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.75-5.5 กิโลวัตต์

SPECIFICATIONS DATA TSURUMI BER Series

Model  Motor Ouput Speeds Standing
Method
Air Ouantiry
Wator Depth
Oxygen-transfer Rate Mixing Capacity
Free Standing GuideRail Fitting kW min-1 m3/h-m kg.O2/h m3/h
8-BER4 TOS-8BER4 0.75 3000 D.O.L. 11-3 0.45-0.55 22
8-BER4 TOS-8BER4 0.75 3600 D.O.L. 9-3 0.35-0.45 21
15-BER3 TOS-15BER3 1.5 3000 D.O.L. 28-3 1.3-1.5 41
15-BER3 TOS-15BER3 1.5 3600 D.O.L. 24-3 1.1-1.3 40
22-BER5 TOS-22BER5 2.2 1500 D.O.L. 45-3 2.2-2.6 63
37-BER5 TOS-37BER5 3.7 1500 D.O.L. 80-3 3.6-4.3 94
55-BER5 TOS-55BER5 5.5 1500 D.O.L. 120-3 6.0-7.0 126
22-BER5 TOS-22BER5 2.2 1800 D.O.L. 38-3 1.9-2.2 60
37-BER5 TOS-37BER5 3.7 1800 D.O.L. 70-3 3.2-3.7 90
55-BER5 TOS-55BER5 5.5 1800 D.O.L. 105-3 5.3-6.1 120
Air-Inlet Bore  Frequency  Model    Max. Tank Dimension   Max Water Depth  Dry Weigth 
L W D Free Standing Guide Rail Fitting
mm Hz Free Standing GuideRailFitting m m m m kg kg
25 50 8-BER4 TOS-8BER4 3 2 4 4 28 23
60 8-BER4 TOS-8BER4 3 2 4 4 28 23
32 50 15-BER3 TOS-15BER3 4 3.5 4 4 43 34
60 15-BER3 TOS-15BER3 4 3.5 4 4 43 34
50 50 22-BER5 TOS-22BER5 5 5 4.5 4.5 75 61
37-BER5 TOS-37BER5 6 6 5 5 91 77
55-BER5 TOS-55BER5 7 7 6 6 149 132
6160 22-BER5 TOS-22BER5 5 5 4.5 4.5 75 61
37-BER5 TOS-37BER5 6 6 5 5 91 77
55-BER5 TOS-55BER5 7 7 6 6 149 132

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่  

CALL CENTER :  086 -314-9277

mail : pump@yonghong.co.th

LINE@ : @waterpump

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 39,155