รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC BS/BD/CS Series

รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC BS/BD/CS Series 

รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC BS/BD/CS Series 2 ทิศทาง

รุ่น CS-1S CS-2W BS-05S BS-1S BS-2W BD-1S BD-2W
น้ำหนักยก(ตัน) 1 2 0.5 1 2 1 2
น้ำหนักทดสอบ(ตัน) 1.25 2.5 0.625 1.25 2.5 1.25 2.5
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) 4 4 4 4 4 4 4
ขนาดโซ่ยก(มม.) ø7.21×21 ø7.21×21 ø6.3×19 ø7.21×21 ø7.21×21 ø7.21×21 ø7.21×21
ทบโซ่ 1 2 1 1 2 1 2
ความเร็วยก(ม./นาที)(AD)สูง/ต่ำ 50Hz 5.5 2.7 6.7 6.9/4.5 3.4/2.3 6.9/1.7 3.4/0.9
60Hz 6.5 3.25 8 8.2/5.4 4.1/2.7 8.2/2.0 4.1/1.0
กำลังมอเตอร์ออก (กิโลวัตต์) 1.5 1.5 0.8 1.8/1.2 1.8/1.2 2.0/0.5 2.0/0.5
แรงดันไฟ(โวลล์)/เฟส 220/ 1 220/ 1 380/ 3 380/ 3 380/ 3 380/ 3 380/ 3
ขนาดมิติ(มม.) A 556 556 517 524 524 556 556
B 294 294 255 262 262 294 294
C 262 262 262 262 262 262 262
D 336 336 336 336 336 336 336
E 145 181 145 145 181 145 181
F 191 155 191 191 155 191 155
G 326 438 326 326 438 326 438
H min 426 670 426 426 670 426 670
รูป              
น้ำหนักร่วม(กก.) 55 67 50 53 64 56 68

รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC BS/BD/CS Series 4 ทิศทาง

รุ่น CSM-1S CSM-2W BSM-0.5S BSM-1S BSM-2W BDM-1S BDM-2W
น้ำหนักยก(ตัน) 1 2 0.5 1 2 1 2
น้ำหนักทดสอบ(ตัน) 1.25 2.5 0.625 1.25 2.5 1.25 2.5
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) 4 4 4 4 4 4 4
ขนาดโซ่ยก(มม.) ø7.21×21 ø7.21×21 ø6.3×19 ø7.21×21 ø7.21×21 ø7.21×21 ø7.21×21
ทบโซ่ 1 2 1 1 2 1 2
ความเร็วยก(ม./นาที)(AD)สูง/ต่ำ 50Hz 5.5 2.7 6.7 6.9/4.5 3.4/2.3 6.9/1.7 3.4/0.9
60Hz 6.5 3.25 8 8.2/5.4 4.1/2.7 8.2/2.0 4.1/1.0
กำลังมอเตอร์ออก (กิโลวัตต์) 1.5 1.5 0.8 1.8/1.2 1.8/1.2 2.0/0.5 2.0/0.5
แรงดันไฟ(โวลล์)/เฟส 220/ 1   380/ 3        
Traversing
Speed (m/min)*
50Hz 18 18 18 18 18 18 18
60Hz 22 22 22 22 22 22 22
Trolley Motor Output (kw) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Dimension
(mm)
A 526 555 447 447 478 447 478
B 207 222 207 207 223 207 223
C 319 333 240 240 255 240 255
D 145 181 145 145 181 145 181
E 191 155 191 191 155 191 155
F 300 315 325 325 325 325 325
G 111 126 130 130 130 130 130
H min 445 655 430 430 640 430 640
I 342 410 342 342 410 342 410
J 139 130 110 110 110 110 110
K 294 294 255 262 262 294 294
L 262 262 262 262 262 262 262
รูป              
น้ำหนักร่วม(กก.) 92 110 78 81 94 84 98

* We can supply low speed trolley and dual speed trolley. Please contact us for more information.

มิติขนาดตะขอ (ฺฺBS-BD Series)

น้ำหนักยก(ตัน) 0.5S 1S 1.5S 2S 2W 2.5S 3W 5W 7.5T 10F
มิติขนาด(มม.) A 98.3 98.3 140.5 140.5 140.5 165 165 189 236 236
B 24 24 30 30 30 35 35 43.5 74 74
C 24.5 24.5 38 38 38 43 43 55 54 54
D 35 35 53.5 53.5 53.5 60 60 70 85 85
E 32.5 32.5 44 44 44 50 50 56.5 80.5 80.5
น้ำหนักตะขอ(กก.) 1.6 1.6 3.2 3.9 6.3 4.8 11.8 11.93 73.5 73.5
ทบโซ่ 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4
ขนาดโซ่ ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21 ø11.2×34 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34
น้ำหนักโซ่(กก./ม.) 1.10 1.10 1.96 2.66 1.10 2.66 1..96 2.66 2.66 2.66
Loss 0.6 0.6 0.65 0.89 1.25 0.69 1.36 1.46 2.5 3
ขนาดคาน I-Beam ขนาดความยาวของคาน(แบบยึดหัวท้ายคาน)
A x B x C 0.5 ton 1 ton 1.5 ton 2 ton 2.5 ton 3 ton 5 ton 7.5 ton 10 ton
150 x 75 x 5.5 3 2.8
200 x 100 x 7 5 4.5 3.7 3.3 3 2.7
250 x 125 x 7.5 8 7 6 5 4.6 4 3
300 x 150 x10   9 8 7 6.5 5
350 x 150 x 11.5 5 3.5
400 x 150 x12.5 6
450 x 175 x 11 8 6.5 6
450 x 175 x 13
600 x 190 x 16  

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่  

CALL CENTER :  086 -314-9277

mail : pump@yonghong.co.th

LINE@ : @waterpump

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 39,115