รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series

รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC รุ่น AS/AD เป็นรอกโซ่ไฟฟ้า ที่สามารถใช้ในงานหนักได้ รับน้ำหนักได้ 0.5- 10 Ton รุ่น AS เป็นแบบ Single Speed และรุ่น AD เป็นแบบ Dual Speed

รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series

รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series 2 ทิศทาง

รุ่น AS-0.5S AS-1S AS-1.5S AS-2S AS-2W AD-0.5S AD-1S AD-1.5S AD-2S AD-2W
น้ำหนักยก(ตัน) 0.5 1 1.5 2 2 0.5 1 1.5 2 2
น้ำหนักทดสอบ(ตัน) 0.63 1.25 1.88 2.5 2.5 0.63 1.25 1.88 2.5 2.5
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
สายรีโมตยาว(ม.) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ขนาดโซ่ยก(มม.) ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21 ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21
ทบโซ่ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
ความเร็วยก(ม./นาที)(AD)สูง/ต่ำ 50Hz 6.8 6.8 8.7 6.9 3.4 6.8/2.4 6.8/2.2 8.7/2.9 6.8/2.3 3.4/1.1
60Hz 8.2 8.2 10.3 8.1 4.1 8.2/2.7 8.2/2.7 10.3/3.4 8.1/2.7 4.1/1.3
กำลังมอเตอร์ออก (กิโลวัตต์) 1.8 1.8 3.5 3.5 1.8 1.8/0.7 1.8/0.7 4.4/2.2 4.4/2.2 1.8/0.7
มิติขนาด(มม.) A 582 582 671 671 582 636 636 728 728 636
B 308 308 358 358 308 338 338 383 383 338
C 274 274 313 313 274 298 298 345 345 298
D 364 364 433 433 364 395 395 463 463 394
E 174 174 198 198 226 174 174 198 198 226
F 190 190 235 235 138 225 225 265 265 168
H min 600 600 718 735 800 600 600 718 735 800
L 404 404 479 479 495 404 404 479 479 495
รูป 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
น้ำหนักร่วม(กก.) 73 73 122 126 86 80 80 138 143 94
รุ่น AS-3W AS-5W AS-7.5T AS-10F AD-3W AD-5W AD-7.5T AD-10F
น้ำหนักยก(ตัน) 3 5 7.5 10 3 5 7.5 10
น้ำหนักทดสอบ(ตัน) 3.75 6.25 9.38 12.5 3.75 6.25 9.38 12.5
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) 4 4 4 4 4 4 4 4
สายรีโมตยาว(ม.) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ขนาดโซ่ยก(มม.) ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34
ทบโซ่ 2 2 3 4 2 2 3 4
ความเร็วยก(ม./นาที)(AD)สูง/ต่ำ 50Hz 4.35 2.75 1.8 2.75 4.35/1.4 2.75/0.9 1.8/0.6 2.75/0.9
60Hz 5.15 3.25 2.1 3.25 5.15/1.7 3.25/1.0 2.1/0.7 3.25/1.0
กำลังมอเตอร์ออก (กิโลวัตต์) 3.5 3.5 3.5 3.5 X 2 4.4/2.2 4.4/2.2 4.4/2.2 (4.4/2.2) X 2
มิติขนาด(มม.) A 671 671 671 716 728 728 728 766
B 358 358 358 358 383 383 383 383
C 313 313 313 358 345 345 345 383
D 433 433 541 816 463 463 541 816
E 260 276 328 408 260 276 328 408
F 173 157 213 408 203 187 213 408
H min 935 1060 1445 1336 935 1060 1445 1336
L 554 586 762 807 554 586 807 807
รูป 2 2 3 4 2 2 3 4
น้ำหนักร่วม(กก.) 145 163 266 396 162 179 282 428

รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series 4 ทิศทาง

รุ่น ASM-3W ASM-5W ASM-7.5T ASM-10F ADM-3W ADM-5W ADM-7.5T ADM-10F
น้ำหนักยก(ตัน) 3 5 7.5 10 3 5 7.5 10
น้ำหนักทดสอบ(ตัน) 3.75 6.25 9.38 12.5 3.75 6.25 9.38 12.5
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) 4 4 4 4 4 4 4 4
สายรีโมตยาว(ม.) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ขนาดโซ่ยก(มม.) ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34
ทบโซ่ 2 2 3 4 2 2 3 4
ความเร็วยก(ม./นาที) 50Hz 4.35 2.75 1.8 2.75 4.35/1.4 2.75/0.9 1.8/0.6 2.75/0.9
(AD)สูง/ต่ำ 60Hz 5.15 3.25 2.1 3.25 5.15/1.7 3.25/1.0 2.1/0.7 3.25/1.0
กำลังมอเตอร์ออก 3.5 3.5 3.5 3.5 X 2 4.4/2.2 4.4/2.2 4.4/2.2 (4.4/2.2) X 2
Traversing 50Hz 16 16 16 16 16 16 16 16
Speed (m/min)* 60Hz 20 20 20 20 20 20 20 20
Trolley Motor Output (kw) 0.75 0.75 0.75 X 2 0.75 X 2 0.75 0.75 0.75 X 2 0.75 X 2
Min.radius (mm) 1,500 2,000 1,500 2,000
Dimension A 585 618 618 618 585 618 618 618
(mm.) B 327 344 344 344 327 344 344 344
  C 258 274 274 274 258 274 274 274
  BEAM 100 125 125 125 100 125 125 125
  D 260 276 450 450 260 276 450 450
  E 173 157 205 205 173 157 205 205
  F 360 410 860 860 360 410 860 860
  G 140 156 606 606 140 156 606 606
  H min 930 1,050 1,250 1,200 930 1,050 1,250 1,200
  I 358 358 358 358 383 383 383 383
  J 313 313 313 358 345 345 345 383
  K 148 156 156 156 148 156 156 156
  L 520 575 565 621 520 575 565 621
รูป 2 2 3 4 2 2 3 4
น้ำหนักร่วม(กก.) 220 255 510 646 237 271 527 680

Hook Dimesnion (AS-AD Series)

น้ำหนักยก(ตัน) 0.5S 1S 1.5S 2S 2W 2.5S 3W 5W 7.5T 10F
มิติขนาด (มม.) A 98.3 98.3 140.5 140.5 140.5 165 165 189 236 236
B 24 24 30 30 30 35 35 43.5 74 74
C 24.5 24.5 38 38 38 43 43 55 54 54
D 35 35 53.5 53.5 53.5 60 60 70 85 85
E 32.5 32.5 44 44 44 50 50 56.5 80.5 80.5
น้ำหนักตะขอ(กก.) 1.6 1.6 3.2 3.9 6.3 4.8 11.8 11.93 73.5 73.5
ทบโซ่ 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4
ขนาดโซ่ ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21 ø11.2×34 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34
น้ำหนักโซ่(กก./ม.) 1.10 1.10 1.96 2.66 1.10 2.66 1..96 2.66 2.66 2.66
Loss 0.6 0.6 0.65 0.89 1.25 0.69 1.36 1.46 2.5 3

ขนาดความยาวของคานที่อนุญาติให้ใช้ได้(เฉพาะคานเหล็ก I-BEAM)

ขนาดคาน I-Beam ขนาดความยาวของคาน(แบบยึดหัวท้ายคาน)
A x B x C 0.5 ton 1 ton 1.5 ton 2 ton 2.5 ton 3 ton 5 ton 7.5 ton 10 ton
150 x 75 x 5.5 3 2.8
200 x 100 x 7 5 4.5 3.7 3.3 3 2.7
250 x 125 x 7.5 8 7 6 5 4.6 4 3
300 x 150 x10   9 8 7 6.5 5
350 x 150 x 11.5 5 3.5
400 x 150 x12.5 6
450 x 175 x 11 8 6.5 6
450 x 175 x 13
600 x 190 x 16

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่  

CALL CENTER :  086 -314-9277

mail : pump@yonghong.co.th

LINE@ : @waterpump

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 39,107