ปั๊มสุญญากาศ GAST MOA Series

ปั๊มสุญญากาศ Gast MOA Series  ปั๊มสุญญากาศแบบ Diaphragm ยี่ห้อ Gast ชนิดไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำหน่ายหลายรุ่น ได้แก่ Gast รุ่น MOA-P101-CA, MOA-P101-AE, MOA-P101-CD, MOA-P108-FB, MOA-P108-FD, MOA-P108-HB, MOA-P101-JH, MOA-P101-KH, MOA-P101-JK, MOA-V112-AE, MOA-V111-CD, MOA-V112-FB, MOA-V112-FD, MOA-V112-HB, MOA-V112-HD, MOA-V111-JH, MOA-V111-KH และรุ่น MOA-V111-JK

ปั๊มสุญญากาศ GAST MOA Series 

Performance at 60 Hz unless otherwise noted   
Motor  Maximum Pressure Maximum Vacuum Maximum Open Flow
(PSI) (IN. HG) (CFM)
PSC 4 Pole/Shaded Pole 50 24 .52
PSC 2 Pole 50 24 .80
DC Low Speed (Brush Type) 50 24 .56
DC High Speed (Brush Type) 50 24 .81

SPECIFICATIONS DATA GAST MOA Series

Model  Motor  Motor TypeStages for Vacuum Models  RPM  HP  kW  Net Wt. 
60 Cycle 50 Cycle lbs. kg
MOA-P101-CA 115-60-1 Shaded Pold 1575 16-Jan 0,05 5.3 2,4
MOA-P101-AE 110-50-1 Shaded Pold 1275 16-Jan 0,05 5.3 2,4
MOA-P101-CD 220/230-50/60-1 Shaded Pold 1575 1275 16-Jan 0,05 5.3 2,4
MOA-P108-FB 110/115-50/60-1 PSC (2 Pole) 3000 2500 8-Jan 0,09 5.3 2,4
MOA-P108-FD 220/230-50/60-1 PSC (2 Pole) 3000 2500 8-Jan 0,09 5.3 2,4
MOA-P108-HB 110/115-50/60-1 PSC (4 Pole) 1575 1275 16-Jan 0,05 5.3 2,4
MOA-P101-JH 12 Volt DC 1800 16-Jan 0,05 5.3 2,4
MOA-P101-KH 12 Volt DC 3000 8-Jan 0,09 5.3 2,4
MOA-P101-JK 12 Volt DC 1800 16-Jan 0,05 5.3 2,4
MOA-V112-AE 110/115-50/60-1 Shaded Pold 1575 1275 16-Jan 0,05 5.3 2,5
MOA-V111-CD 220/230-50/60-1 Shaded Pold 1575 1275 16-Jan 0,05 5.6 2,5
MOA-V112-FB 110/115-50/60-1 PSC (2 Pole) 3000 2500 8-Jan 0,09 5.6 2,5
MOA-V112-FD 220/230-50/60-1 PSC (2 Pole) 3000 2500 8-Jan 0,09 5.6 2,5
MOA-V112-HB 110/115-50/60-1 PSC (4 Pole) 1575 1275 16-Jan 0,05 5.6 2,5
MOA-V112-HD 220/230-50/60-1 PSC (4 Pole) 1575 1275 16-Jan 0,05 5.6 2,5
MOA-V111-JH 12 Volt DC 1800 16-Jan 0,05 5.6 2,5
MOA-V111-KH 12 Volt DC 3200 8-Jan 0,09 5.6 2,5
MOA-V111-JK 24 Volt DC 1800 16-Jan 0,05 5.6 2,5

Gast MOA Series Dimensions

PRODUCT DIMENSIONS (mm) (Inches)
A Outlet for compressor models, inlet for vacuum models
B Inlet for compressor models, outlet for vacuum models

 

Visitors: 39,174