ปั๊มน้ำแรงดันสูง ANNOVI RK-N Series

ปั๊มน้ำแรงดันสูง ANNOVI RK-N Series

SPECIFICATIONS DATA ANNOVI RK-N Series

RK 1450 rpm N version Ø 24 mm
Pump type Tipo pompa Code Codice Output Portata Pressure Power Potenza RPM Weight
l/min gpm bar psi hp kw N˚ giri/1′ kg
ANNOVI RK 11.14 N 20630 11 2.90 140 2000 4 3 1450 9
ANNOVI RK 11.20 N 20631 11 2.90 200 2900 5.5 4 1450 9
ANNOVI RK 11.25 N 20632 11 2.90 250 3600 7.5 5.5 1450 9.5
ANNOVI RK 13.12 N 20633 13 3.43 120 1740 4 3 1450 9
ANNOVI RK 13.17 N 20634 13 3.43 170 2500 5.5 4 1450 9
ANNOVI RK 13.20 N 20635 13 3.43 200 2900 7.5 5.5 1450 9
ANNOVI RK 14.16 N 20636 14 3.70 160 2300 5.5 4 1450 9
ANNOVI RK 15.15 N 20637 15 3.96 150 2200 5.5 4 1450 9
ANNOVI RK 15.20 N 20638 15 3.96 200 2900 7.5 5.5 1450 9
ANNOVI RK 15.25 N 20639 15 3.96 250 3600 10 7.5 1450 9.5
ANNOVI RK 15.28 N 20640 15 3.96 275 4000 11 8.2 1450 9.5
ANNOVI RK 18.12 N 20641 18 4.75 120 1740 5.5 4 1450 9
ANNOVI RK 18.16 N 20642 18 4.75 160 2300 7.5 5.5 1450 9
ANNOVI RK 18.20 N 20643 18 4.75 200 2900 10 7.5 1450 9.5
ANNOVI RK 18.28 N 21467 18 4.75 275 4000 15 11 1450 9.5
ANNOVI RK 21.10 N 20644 21 5.55 100 1450 5.5 4 1450 9
ANNOVI RK 21.15 N 20645 21 5.55 150 2200 7.5 5.5 1450 9
ANNOVI RK 21.20 N 21129 21 5.55 200 2900 11 11 1450 9.5
Visitors: 39,107