ปั๊มจุ่ม TSURUMI UZ Series

ปั๊มจุ่มซูรูมิ รุ่น UZ เป็นแบบใบพัด Vortex ให้กำลังมอเตอร์แบบ 4 โพร์ มีช่อง passage ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ และมีความสามารถในการจัดการกับตะกอนดีที่สุด ปั๊มชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากการสำลักในงานสูบน้ำโสโครก

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 39,188